Pływy morskie Zanzibar — Kto wyciągnął korek ?

Jesteście ciekawi, jak to się dzieje, że Zanzibarze Ocean Indyjski znika i pojawia się na nowo ? Ile trwa cykl ?

     Pływy Zanzibar – Zaczynamy

Księżyc i Słońce

to jedyny ziemski satelita i gwiazda naszego układu planetarnego. Mają ogromne znaczenie dla życia na Ziemi. Wpływają na błękitną planetę poprzez oddziaływanie grawitacyjne, którego efektem jest pojawianie się pływów, czyli cyklicznych ruchów wód oceanicznych. Ten regularny ruch mas wody na wiele sposobów kształtuje wygląd planety oraz życie ludzi. Pływy tworzą niezwykle bogate środowisko życia organizmów w strefie przypływów. Dzięki wciąż wymienianej i mieszanej wodzie, bogatej w związki odżywcze i tlen, w strefie tej występuje wiele gatunków ryb.

Pływy to okresowe i regularne ruchy wód oceanicznych, które polegają na wznoszeniu i opadaniu poziomu morza. Cykliczny wzrost poziomu od najniższego położenia do najwyższego nazywamy przypływem, a zjawisko odwrotne — odpływem. Długość trwania tych zjawisk nazywamy odpowiednio czasem trwania przypływu i czasem trwania odpływu.

Bezpośrednią przyczyną powstawania pływów jest oddziaływanie grawitacyjne Księżyca i Słońca na Ziemię, a także ich wzajemne położenie

Ziemia i ksiezyc plywy Oceanu na Zanzibarze
Pływy Zanzibar
Ziemia i księzyc Zanzibar plywy 2
Pływy Zanzibar

Na powyższej grafice przedstawiono sposób formowania pływów przez siły grawitacyjne Księżyca i siłę odśrodkową wywołaną obrotem Ziemi wokół środka ciężkości układu Ziemia–ciało niebieskie, która działa na naszą planetę. Księżyc przyciąga Ziemię najsilniej w zenicie, słabiej w centrum planety, zaś najsłabiej – po przeciwnej stronie – w nadirze. Siła odśrodkowa Ziemi wynika z ruchu układu Ziemia‑Księżyc. Efektem podanych sił jest mocniejsze przyciąganie powierzchni oceanów po stronie bliżej Księżyca, tam pływy będą największe. Po drugiej stronie Ziemi Księżyc mocniej przyciąga skorupę niż oceany, gdyż te są od niego dalej, więc słabiej przyciągana woda oceaniczna oddala się od skorupy. Dodatkowo zjawisko to potęguje siła odśrodkowa. Efektem końcowym jest powstanie dwóch nabrzmień wody – dwóch wybrzuszeń przypływowych.

Księzyc i Slonce plywy Oceanu Indyjskiego Zanzibar

Na pływy na Ziemi oddziałuje także, choć w mniejszym stopniu, siła przyciągania Słońca. Gdy środki Ziemi, Księżyca i Słońca znajdują się w prostej linii, wtedy ich oddziaływanie grawitacyjne sumuje się. W takim przypadku pływy osiągają maksymalne wartości – powstaje przypływ syzygijny. Z kolei, gdy Księżyc jest w położeniu prostopadłym do Słońca, będąc w pierwszej lub ostatniej kwadrze, zachodzi przypływ kwadraturowy. Podczas jego trwania wielkość pływu równa jest różnicy wysokości fali przypływu wywołanego przez Księżyc i Słońce. Jeżeli za wysokość fali przypływu wywołanego tylko przez Księżyc przyjmiemy wartość równą 1, to przy przypływie syzygijnym wartość ta wzrośnie do 1,46, zaś przy kwadraturowym spadnie do 0,54.

 

Wielkość pływów księżycowych (zależnych od położenia Księżyca względem Ziemi) jest modyfikowana przez działanie pływotwórcze Słońca, co pozwala nam wyróżnić dwa rodzaje pływów: syzygijne (największe) i kwadraturowe (kwadrowe, najmniejsze).

Ziemia i ksiezyc. Plywy Oceanu Indyjskiego na Zanzibarze 4

Nie wszędzie pływy występują z tą samą częstotliwością. W rejonie równika spotyka się pływy dobowe. Występują na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Azji i Nowej Gwinei oraz na Oceanie Atlantyckim w Zatoce Meksykańskiej. Fala przypływu występuje tam raz w czasie trwania doby księżycowej. W średnich szerokościach geograficznych (zwłaszcza w rejonie Atlantyku) występują pływy półdobowe, których specyfiką jest pojawianie się dwóch fal przypływu w czasie jednego obiegu Księżyca wokół Ziemi (np. Zatoka Fundy). Na obszarach Japonii, Filipin, Morza Południowochińskiego, w Zatoce Arabskiej i Perskiej, w Morzu Czerwonym pojawiają się pływy mieszane. W ciągu doby księżycowej mają one różny czas odpływu.

Na wielkość pływów, oprócz czynników astronomicznych, wpływ mają: głębokość morza – im głębsze morze, tym pływy większe, im płytsze, tym mniej jest wody, która może podlegać pływom; typ wybrzeża – wybrzeża fiordowe czy estuariowe z długimi zatokami sprzyjają pływom, zaś wybrzeża płaskie nie; kształt i wielkość morza – im zbiorniki większe i równoleżnikowo wydłużone, tym łatwiej kumuluje się woda; zjawiska rezonansowe powstają w wyniku nakładania się powyższych

 

Zanzibar jak widzicie obok „na globusie”, znajduje się przy samym równiku. Dzięki temu, bez problemu poradzimy sobie. ze zrozumieniem jak działają pływy morskie.

globus

Słownik :

Od pływ – cykliczny spadek poziomu morza z położenia najwyższego do najniższego

pływy-  okresowe i regularne ruchy wód oceanicznych, które polegają na wznoszeniu i opadaniu poziomu morza

pływ syzygijny-  zjawisko zachodzące gdy Księżyc, Ziemia i Słońce ustawione są w jednej linii

przypływ – cykliczny wzrost poziomu wody od najniższego położenia do najwyższego

przypływ kwadraturowy –  zjawisko, które zachodzi, gdy Księżyc, Ziemia i Słońce tworzą ze sobą kąt prosty

          Więcej na ten temat możecie przeczytać na Wikipedia.org

Napisz do nas. Odpowiemy tak szybko jak to możliwe.


Do zobaczenia,
W raju na ziemi.

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Scandal.pl Zanzibar 2023

logo Scandal.pl
Daco 6028388

Magiczny Zanzibar ze Scandal.pl Kontakt:

mail: biuro@scandal.pl
WhatsApp: +255 773 789 859

Scandal.pl, Dolphin Bay 1, Kizimkazi Mkunguni

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Scandal.pl Zanzibar 2023